Arbetsdagar 2024

1) Lördag 27/4, kl. 09.00-12.00 (avklarad)
2) Lördag 15/6, kl. 09.00-12.00 (avklarad)
3) Lördag 10/8, kl. 09.00-12.00
4)
Lördag 28/9, kl. 09.00-12.00

Anmälan vid ankomst. Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år. 200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt. Efter det att arbetsdagen är avklarad serveras det korv med bröd och dryck.

OBS! Inför varje arbetsdag glöm ej att backa ut bilarna en bit så man kommer åt att rensa ogräs.

Vi ser helst att man försöker göra sin arbetsplikt på de utsatta datumen men är det så att det absolut inte passar kontakta styrelsen om arbetsuppgifter via e-post: Info.furetsommarstad@gmail.com

P.S. Cirka en vecka innan arbetsdagen kommer ett inlägg ut på FB där vi vill att ni anmäler er så att vi vet hur många som kommer.

Hälsningar styrelsen

ÅRSMÖTE 2024

(Kallelse har skickats ut)

Dag: Lördag 20 april
Tid: Kl. 12.00
Plats: Dansbanan på Furets Sommarstad

Eventuella förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28/2. Förslagen mejlas till Furets e-post: Info.furetsommarstad@gmail.com

Efter årsmötet kommer det att bjudas på förtäring och då behöver vi veta om ev. allergier, vegetarisk kost samt hur många som kommer per stuga och även detta mejlas till Furets e-post: Info.furetsommarstad@gmail.com senast den 1/4. Skall ni INTE äta behövs det ingen anmälan.

Ni som ej har mejl kan skicka ett sms till sekreteraren Annika Johansson på 076-186 71 47.

Vi ser fram emot ett stort deltagande och hälsar er alla hjärtligt välkomna till årsmötet och en ny säsong.

Stängning av vattnet 2023

Söndag 29 oktober kl. 12.00.

När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft så rören luftas pga. frysrisk.

Kl. 12.00 börjar vi med Furetgången. Då skall alla i denna gång ha sina kranar öppna och Råådalsgången håller sina stängda för att höja trycket.

Kl. 12.30 stänger Furetgången sina gatuventiler (den svarta) och Råådalsgången öppnar sina kranar.

Kl. 14.00 avslutar vi detta och alla gatuventiler ska då vara stängda (den svarta).

OBS! Varje stugägare ansvarar för att vattenventilen (den svarta) är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängningen.

ANG. RÅTTOR PÅ OMRÅDET På uppmaning av Anticimex skall ni som har komposter tömt dessa innan stängningen. All fallfrukt skall plockas upp så att inget ligger kvar efter stängning.

Arbetsdagar på Furets Sommarstad 2023

Första arbetsdagen – Lördag 27/5 kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Andra arbetsdagen – Lördag 17/6 kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Tredje arbetsdagen – Lördag 5/8 kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Fjärde arbetsdagen – Lördag 23/9 kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Anmälan vid ankomst. Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år.
200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt.
Efter det att arbetsdagen är avklarad serveras det korv med bröd samt dryck.
För att underlätta planeringen önskar vi preliminär anmälan inför respektive arbetsdag det görs i inlägget som kommer ut på FB.

OBS!
Inför varje arbetsdag glöm ej att backa ut bilarna en bit så man kommer åt att rensa ogräs.

Det går även att göra sin arbetsplikt vid annat tillfälle än någon av de ”allmänna”. Kontakta i så fall Bengt Bertilsson via e-post: bengt@bygga.se eller Info.furetsommarstad@gmail.com

Hälsningar styrelsen

ÅRSMÖTE 2023

(Kallelse har skickats ut)

Dag: Lördag 29 april
Tid: Kl. 11.00
Plats: Dansbanan på Furets Sommarstad

Eventuella förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars. Förslagen mejlas till Furets e-post: Info.furetsommarstad@gmail.com

Efter årsmötet kommer det att bjudas på lättare förtäring och då behöver vi veta ev. allergier samt hur många som kommer per stuga även detta mejlas till Furets e-post: Info.furetsommarstad@gmail.com
senast den 31 mars.

Ni som ej har mejl kan skicka ett sms till sekreteraren Annika Johansson 076-186 71 47.

Vi ser fram emot ett stort deltagande och hälsar er alla hjärtligt välkomna till årsmötet och en ny säsong.

STÄNGNING AV VATTNET 2022

Söndag den 30 oktober kl. 11.00 stängs vattnet av.

När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft då skall alla kranar stå öppna så rören luftas. När ledningen är färdigblåst stänger ni vattenventilen (den med svart lock). Varje stugägare ansvarar för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängningen.

Hälsningar styrelsen

4 arbetsdagar under 2022 på Furets Sommarstad

Lördag 7 maj kl. 09.00-12.00 (avklarad)
Lördag 11 juni kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Lördag 30 juli kl. 09.00-12.00 (avklarad)
Lördag 10 september kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Anmälan vid ankomst. Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år. 200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt. Efter det att arbetsdagen är avklarad serveras det korv med bröd.
Styrelsen ser positivt till om man önskar göra sin arbetsplikt vid annan tidpunkt, vid intresse mejla: Info.furetsommarstad@gmail.com

Om man ej gör någon arbetspliktstimme alls kostar det 1200:-/stuga.

Hälsningar styrelsen

Information ang. bortplockning av bommarna!

Bommarna försvårar för räddningstjänsten att snabbt ta sig in på området. Beslut togs på årsmötet att bommarna skall bort. Fick ett positivt bemötande av räddningstjänsten på att bommarna skall bort, prio 1 rädda liv, kan vara sekunder som är avgörande.
OBS! Tills bommarna är bortplockade skall de hållas öppna.

Hälsningar styrelsen

Stugnr och brevlåda

Enligt vårt arrendeavtal med Helsingborgs kommun har vi förbundit oss att STUGANS NUMMER ska anslås på stuga eller grind, väl synligt från gång. Kom även ihåg att det ska finnas en BREVLÅDA.

Ni som inte har gjort detta, var vänlig att åtgärda det!

Önskar er en trevlig stugsäsong!

Hälsningar styrelsen