STÄNGNING AV VATTNET 2022

Söndag den 30 oktober kl. 11.00 stängs vattnet av.

När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft då skall alla kranar stå öppna så rören luftas. När ledningen är färdigblåst stänger ni vattenventilen (den med svart lock). Varje stugägare ansvarar för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängningen.

Hälsningar styrelsen