VÄLKOMMEN

Välkommen till Furets Sommarstad

Furets Sommarstad ligger mellan Råå och Gantofta.

Stugområdet skapades 1966. 2016 firade föreningen 50 år.

Rååns dalgång är ett naturreservat med vacker natur som ligger ett stenkast från koloniområdet.

Furets Sommarstad är en oas för avkoppling och odlingar i form av blommor, grönsaker och fruktträd.

ANSLAGSTAVLAN

Under fliken AKTULLT finner ni det som är VIKTIGT i dagsläget.

———————–

PARKERING PÅ FURETS SOMMARSTAD!

Se på anslagstavlan vid parkeringen vad som gäller.

———————–

INGET FETT I AVLOPPET!

Matolja och fett blir som cement i ledningarna när det stelnar. Det gör att det blir stopp i avloppet och i värsta fall utsläpp av orenat avloppsvatten.

Stekfett
Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet istället kan återanvändas för biogasproduktion.

Flytande matfett
Häll använd avsvalnad matolja med hjälp av en fettratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork. Släng det i restavfallet. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igenproppade avloppsrör.
Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

———————–

Vill du som stugmedlem hyra klubblokalen: Kostnad 200 kr, debiteras på vår- eller höstfakturan. Tag kontakt med ansvarig för uthyrning av klubbstugan.

Vid förlust av återvinningskort: Nytt kostar 250 kr, debiteras på vår- eller höstfakturan.

Vid förlust av tagg till grinden: Ny kostar 200 kr, debiteras på vår- eller höstfakturan.

Kopiering av nycklar vid förlust: Ny grindnyckel till stora- och lilla grinden kostar 450 kr. Debiteras på vår- eller höstfakturan.

Arbetsplikt: Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år. 200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt. Om man ej gör någon arbetspliktstimme alls kostar det 1200:-/stuga.

———————–

Information till Furets Sommarstads medlemmar med anledning av gällande GDPR-lag

Furets Sommarstads styrelse har upprättat en medlemsförteckning över samtliga arrendatorer. Förteckningen innehåller namn, adress, telefonnummer och E-postadress. En person i styrelsen ansvarar för förteckningen och att den uppdateras samt att den sparas digitalt på Furets dator. Personuppgiftsansvarig för Furets Sommarstads är styrelsen. Medlemsförteckningen distribueras ej till medlemmar samt att den innehåller INTE personnummer. Styrelsen hanterar personnummer vid arrendekontrakt med respektive ägare i syfte att identifiera vem som är ägaren, detta kontrakt förvaras av kassören. Medlemsförteckningen har upprättats i syfte för att styrelsen skall kunna kontakta respektive ägare via brev, telefon eller E-post. Uppgifterna behålls inom styrelsen och förs INTE vidare på något sätt. Som medlem har man rätt till att få tillgång till sina personuppgifter. Personuppgifterna lagras så länge som man är medlem i Furets Sommarstad, förutom Överlåtelsehandlingar vid överlåtelse av arrenderätten till ny medlem. Överlåtelsehandlingen förvaras tillsammans med ny medlems arrendekontrakt.

Furets Sommarstads styrelse 2021-06-24.

———————–

Vill du som stugmedlem hyra föreningens släpkärra?

Halvdag: 50:-/Heldag: 100:-.

Teckna dig på listan som finns på väggen på insidan av dörren på damernas västra toalett. Kostnaden debiteras på höst- respektive vårfakturan på samma sätt som tvättstugan gör. OBS! Hyrs ej ut under icke säsong.

———————–

Föreningen har diverse handverktyg som kan lånas gratis

Ta kontakt med materialförvaltaren om du behöver låna!

———————–

Hyra av trädgårdskärl

Kärl för trädgårdsavfall finns att hyra, ta kontakt med kassören. Kärlhyra kan delas av flera stugägare om man vill. Pris på ett trädgårdskärl är 950 kr/år som debiteras på vårfakturan. Uppsägning av kärl ska meddelas till kassören senast vid årsskiftet. Om uppsägning inte sker i tid så debiteras stugägare ytterligare ett år.

Tömning av trädgårdskärl

Placera kärl som ni vill ha tömda på nya plattlagda området där containern innan stod. Trädgårdskärlen skall EJ köras ut utanför området. NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) kör in på vårt område och tömmer onsdagar ojämna veckor. OBS! Trädgårdskärlen är bara till för trädgårdsavfall. Slängs det annat i dem så blir Furet fakturerade för det.

———————–

Information ang. hanteringen av tillfälligt P-tillstånd se anslagstavlan på parkeringen.

———————–

VIKTIGT!

Hjärtstartaren: Under säsong placerad på östra damtoaletten (vid fotbollsplanen). Under icke säsong flyttas den till västra damtoaletten (vid parkeringen).

Brandsläckare: Finns i miljöstationen.