ORDNINGSREGLER

För att vi alla skall trivas och njuta på vårt område

PARKERING OCH TRANSPORTER

1 Bilparkering inom vårt område gäller för en bil per stuga med parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser till alla stugägares bilar inom området under högsäsong perioden 15/6-15/8. Dubbelparkering är tillåtet vid behov under högsäsong en bil per stuga gäller alltid under högsäsong. Parkeringslapp synligt i rutan så man kan meddela berörda stugägare. (Vid lågsäsong är det tillåtet med fler bilar, förutsatt att det finns gott om lediga platser).

2 Motorcyklar får parkeras på speciell anvisad plats inom området, som ej är bilparkeringsyta, se anslagstavlan.

3 Cyklar får placeras på anvisade platser eller på egen lott. Ingen parkering av cyklar i gångarna.

4 Privata släpkärror får ej placeras inom området följande tider: Skärtorsdag – Annandag Påsk, Långhelg i samband med 1:a Maj, Långhelgen vid Kristi Himmelfärdsdag samt under högsäsong, perioden 15/6-15/8. Övrig tid får släpkärror placeras på parkeringsytor mot söder, bakom klubbstugan.

5 Laddning av fordon är ej tillåtet på Furet. Husvagnar och husbilar får ej ta ström från Furet.

6 Tillåtet att köra bil i gångar med maxhastigheten 10 km/tim. Fordon skall ej vara uppställda mer än den tid det tar att lasta av och på. Servicebilar/hantverkare kan vara placerade i gångarna under längre tid, men måste flyttas omgående om någon vill komma fram.

7 Transport i gångar med bil skall ej ske efter kl. 22.00.

8 Bommarna försvårar för räddningstjänsten att snabbt ta sig in på området. Prio 1 rädda liv, kan vara sekunder som är avgörande därför är bommarna alltid öppna året om, respektera 10 km/tim.

9 Föreningens kärror skall i första hand nyttjas vid in- och ut transport till och från stugorna. Efter användning ställs kärrorna tillbaks.

TRIVSELREGLER

10 Motorgräsklippare samt bensindriven trimmer är ej tillåtet inom lotter.

11 Vattning av gräsmatta är ej tillåtet, förutom nyanlagd gräsmatta som får vattnas under hösten, från 1:a september. Håll er uppdaterade på vad som gäller vid bevattningsförbud på https://helsingborg.se

12 Vid nyttjande av gemensamma anläggningar såsom toalett, dusch och tvättstuga, förväntas det att var och en gör rent efter sig.

13 Sorteringsanläggning för avfall finns inom området med följande fraktioner: Tidningar, Matavfall, Färgat Glas, Ofärgat Glas, Metall, Hårdplast, Kartonger, Mjukplast, Batterier samt Restavfall. Anläggningen är tillför normalt hushållsavfall. Större emballage får ej slängas här, utan vi hänvisar till återvinningsanläggningar i närheten. Viktigt att kartonger viks ihop för att ej ta onödigt stor plats. Man får ej fylla på mer än att locken tillsluts väl.

14 Ej tillåtet att ha Furet (Strandängsvägen) som bostadsadress. Dock tillåtet att vistas på heltid i sin stuga under tiden då vatten är påslaget (cirka 7 månader om året). Under tiden då vattnet är stängt är det tillåtet för stugägare att vistas enstaka nätter i stugan i samband med renovering eller bevakning mot inbrott. Under ”vintertid” får endast stugägare och familjemedlemmar sova över i stugan.

15 Tillåtet att låna ut sin stuga till släktingar, men absolut förbjudet att hyra ut stugan. Den som lånar ut sin stuga till vänner ska informera styrelsen om detta vid varje tillfälle.

16 Respektive stugägare ansvarar för att informera gäster om gällande regler inom området. Speciellt påpekas handhavande vid vår sorteringsanläggning.

17 Vintertid är två toaletter vid västra parkeringen öppna. Under denna tid finns möjlighet att nyttja dusch. Varje dusch skall registreras genom att man skriver upp namn och stugnummer på duschlista. Kostnaden faktureras. Viktigt att var och en som nyttjar toalett och dusch vintertid städar/rengör efter sig, då ingen annan städning utförs denna tid.

18 Arbetsplikt skall utföras, med minst det antal timmar som beslutas vid årsmöte. Arbetsplikt kan utföras genom att deltaga vid någon/några av de fyra arbetsdagarna som styrelsen anvisar. Arbetsplikt kan i vissa fall även göras genom speciella uppgifter enligt överenskommelse mellan styrelse och stugägare. Ej utförd arbetsplikt debiteras. Debiteringskostnaden och antal timmar kan ni läsa om på anslagstavlan och hemsidan.

19 Samtliga överbyggnader (stuga, förråd, lekstuga, altangolv) skall tätas mot mark, för att utestänga kaniner och råttor. Om man upptäcker att råttor bosatt sig på tomten är det upp till stugägaren själv att åtgärda det och kontakta sitt försäkringsbolag och/eller saneringsföretag.

20 Stuga, övriga byggnader och tomt skall underhållas och skötas. Vid renovering eller ombyggnad skall rivningsmaterial och nytt material ej förvaras på tomt längre tid än nödvändigt. Trädgårdsavfall får aldrig förvaras på lotten. Detta för att försvåra för skadedjur. Styrelsen utför inspektion gällande efterlevnad, och eventuella anmärkningar som påtalats flera gånger utan åtgärd, kan leda till uppsägning av arrende.

21 För häckar, buskar och staket mot gång är maxhöjden 120 cm. Inga täta staket högre än 120 cm är tillåtna efter 2011. Inga bygglov på plank beviljas. Höjd 120 cm tätt och över det 80% öppenhetsgrad, 80 cm. Totalhöjd är 200 cm. Detta gäller enligt Helsingborgs Stad och informerades om på extramötet 2021-10-31, protokoll har gått ut till alla medlemmar. För häck mot grannen är maxhöjden 200 cm. Träd får vara max 3,7 meter. Stugägare utmed staketet runt området skall se till så att inte växtlighet hänger över staketet. Det skall vara välskött och klippt under säsong. Visa hänsyn mot grannar!

22 Stugans nummer ska anslås på stuga eller grind, väl synlig från gång. Samtliga stugor ska ha postlåda, placerad vid tomtgräns mot grusgången.

23 Respektive stugägare är ansvarig för att hålla grusgången utanför tomten fri från ogräs. Kemiska bekämpningsmedel samt ogräsättika och salt är ej tillåtna.

24 Nyttjande av maskiner/hjälpmedel vid snickeri/renovering och trädgårdsredskap som har hög ljudnivå, är begränsat till tiderna 09.00-18.00 under högsäsong, perioden 15/6-15/8. Visa hänsyn till dina grannar även vid andra tider!

25 Självklart tillåtet att ha fester och ha roligt, men viktigt att ljudnivån anpassas, så att grannar ej störs. Visa hänsyn! Gäller även när man nyttjar klubblokalen.

26 Hund/katt ska hållas kopplade inom området. Rastning av husdjur skall ske utanför området, men om man inte hinner utanför så plockas självklart bajset upp.

27 Förråd och lekstugor får ej användas som gäststuga, tänk på brandrisken.

28 Kamin i stuga är ej tillåtet.

29 Grillning med gasol, kol- och el-grill är tillåtet. Tips! Viktigt att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i stugan. Öppen eldstad är ej tillåtet. Håll er uppdaterade på vad som gäller vid eldningsförbud (brandriskprognos) på https://helsingborg.se

30 Det är tillåtet att ha utedusch samt utekök, men om diskmedel eller schampo odyl. används, måste utedusch/kök kopplas till det kommunala avloppsnätet.

31 Rökförbud råder ej, men rökare är skyldiga att se till att andra ej får obehag av rökningen. Självklart är det ej tillåtet att fimpa i gångar och på parkeringsplatser. Vi har ej askkoppar, utan rökare måste själva omhänderta sina fimpar.

32 Ytor för barn och ungdomar finns i anslutning till östra servicebyggnaden. Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet. Se till så att leksakerna i sandlådan läggs tillbaka i förvaringslådan, så håller de längre.


UTHYRNING OCH UTLÅNING

33 Föreningen har en släpkärra med gallergrindar för uthyrning. Bokning via lista som finns på västra damtoaletten (vid parkeringen) och debitering via faktura. OBS! Hyrs ej ut under icke säsong.

34 Föreningen har diverse handverktyg (handverktyg är verktyg som hålls med ena eller båda händerna för att till exempel hamra, såga, märka och mäta, de är inte batteridrivna eller motordrivna) som kan lånas gratis. Ta kontakt med materialförvaltaren, se anslagstavlan och hemsidan.

35 Klubblokal kan hyras av medlemmar. Ingen hyra om evenemanget enbart riktar sig till Furets medlemmar. Mindre hyra vid övrig uthyrning som kommer att faktureras på höstfakturan. Iordningställning och städning utför resp. hyresgäst. Kontaktperson för hyra av klubblokal se anslagstavlan eller hemsidan. Nyckel till klubblokal hämtas och lämnas åter till kontaktperson.

36 Kärl för trädgårdsavfall finns att hyra, ta kontakt med kassören. Kärlhyra kan delas av flera stugägare om man vill. Uppsägning av kärl ska meddelas till kassör senast vid årsskiftet. Om uppsägning inte sker i tid så debiteras stugägare ytterligare ett år. Kärlet töms var 14:e dag. Ang. kostnad och tömning se anslagstavlan och hemsidan. De som väljer att inte hyra kärl får på annat sätt bortforsla trädgårdsavfallet. Öppen kompost är ej tillåten inom området. OBS! Trädgårdskärlen är bara till för trädgårdsavfall. Slängs det annat i dem så blir Furet fakturerade för det. Det är jätteviktigt att ni informerar om detta ifall ni lånar ut er stuga.

37 Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare finns vid östra servicebyggnaden. Bokning sker på listor i tvättstugan och kostnaden faktureras. Följ tvättstugans ordningsregler.

ÖPPNING OCH STÄNGNING AV VATTEN

38 Stängning av vatten: Se anslagstavlan och hemsidan. Närvara gärna. När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft. När ledningen är blåst; Stäng vattenventil (svart lock). Varje stugägare ansvarar för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängning. Sista avstängningskran finns vid stuga 24 och 99. Tips! Bra att fylla på med T-röd/Glykol i toaletterna som förhindrar frysning.

39 Öppning av vatten: Se anslag på anslagstavlan och hemsidan. Närvara gärna. Föreningen öppnar vattnet, se till att vattenventil (svart lock) är stängd.

FÖRSÄLJNING AV STUGA

40 Överlåtelse av stuga: Stugägare ska lämna inträdesansökan till kassör på en ev. ny köpare. (Inträdesansökningsblanketter finns att få av kassören). Styrelsen måste godkänna köparen innan överlåtelse kan ske. Tid och dag för kontraktsskrivning bestäms av kassör eller styrelse. Alla överlåtelser sker mellan 1 april – 31 oktober. (Angående paragraf 3 under Avtalsvillkor på sidan 8 i denna folder, så har Furets Sommarstads styrelse ett internt beslut som muntligen informerats till Helsingborgs stad att överlåta lotter till köpare inom 20 mils avstånd från Furets Sommarstad, står även med i protokollet från sommarmötet 2020-07-26).

41 Stugägare och köpare ska närvara vid överlåtelse. Nycklar, parkeringskort, tagg och ev. kort till återvinningscentralen kontrolleras av kassör samt styrelsemedlem och överlämnas till nya ägaren. Inträdesavgiften betalas via faktura som skickas till nya stugägaren.

Ovanstående ordningsregler gäller from 2021. Regler kan komma att ändras eller kompletteras efter behov. Dessa ändringar eller kompletteringar kommer i så fall att meddelas till medlemmarna.

Uppdaterat: 2023-08-08