Styrelsen och resurspersoner på FURET 2023

STYRELSEN

 • Ordförande: Lisa Karlsson, stuga 02, Tel. 070-722 42 97, lisa@hydmar.se
 • Vice ordförande: Bengt Bertilsson, stuga 84, Tel. 072-2 13 39 99, bengt@bygga.se
 • Kassör: Gunilla Löwkrantz Park, stuga 75, Tel. 076-142 57 71, gunilla.park@telia.com
 • Sekreterare: Annika Johansson, stuga 99, Tel. 076-186 71 47, johansson.gvd@gmail.com
 • Ledamot: Anna Martinsson, stuga 61, Tel. 070-533 73 91, annaasemariamartinsson@gmail.com
 • Ledamot: Martin Johansson, stuga 74, Tel. 070-381 00 38, martin@pmjmontage.se
 • Ledamot: Peter Sköld, stuga 96, Tel. 073-442 54 40, peter.lg.skold@gmail.com

KONTAKTPERSONER/ANSVARSOMRÅDEN STYRELSEN

Ordningsregler: Lisa Karlsson
Övriga frågor och förslag till styrelsen: Skickas in till infomailen, Info.furetsommarstad@gmail.com
Samarbete med grannkolonier: Lisa Karlsson

Kontroll av lotter: Bengt Bertilsson
Arbetsdagar: Bengt Bertilsson

Bygglov/Ändring av byggnad: Peter Sköld
Hjärtstartaren: Peter Sköld
Sopsortering: Peter Sköld
Material/Redskap: Peter Sköld

Stugförsäljning: Gunilla Löwkrantz Park
Trädgårdskärl: Gunilla Löwkrantz Park
Kort till återvinningscentral: Gunilla Löwkrantz Park

Hemsidan: Annika Johansson
Facebook: Annika Johansson
Parkeringstillstånd: Annika Johansson
Nycklar: Annika Johansson

Staket/Grind/Grindtagg: Martin Johansson
Släpkärran: Martin Johansson
På- och avstängning av vattnet: Martin Johansson
Arbetsgrupp allmänna ytor: Martin Johansson/Bengt Bertilsson

Lokalvård/Vaktmästeri: Anna Martinsson
Tvättstuga: Anna Martinsson
Studsmatta/lekplats: Anna Martinsson

RESURSPERSONER

 • Vaktmästare, materialförvaltare, fotbollsplansskötare (tvättstugan): Kent ”Kenna” Karlsson, stuga 10 och Per Thilly, stuga 78
 • Lokalvård toaletter, västra och östra: Lena Karlsson, stuga 10
 • Miljöstation/sophantering: Kent Karlsson, stuga 10
 • Valberedningen: Marcus Lindén, stuga 65 och Marie Skogefors, stuga 67
 • Hyra av klubblokal: Lena Hansson 073-562 78 22/Daniel Söderberg 070-479 13 87, stuga 83