Information ang. bortplockning av bommarna!

Bommarna försvårar för räddningstjänsten att snabbt ta sig in på området. Beslut togs på årsmötet att bommarna skall bort. Fick ett positivt bemötande av räddningstjänsten på att bommarna skall bort, prio 1 rädda liv, kan vara sekunder som är avgörande.
OBS! Tills bommarna är bortplockade skall de hållas öppna.

Hälsningar styrelsen