Bilparkering på midsommarafton!

Det är tillåtet att på midsommarafton parkera på fotbollsplanen för stugägare. Parkering sker på egen risk då vi vet att det är många barn som är leksugna. Försök först att parkera på våran parkering i den mån det går. Ingen parkering utan parkeringstillstånd är tillåtet, parkeringstillståndet skall ligga synligt i framrutan på bilen.

I våra ordningsregler under punkt 1 står det: Vid ev. festkvällar (midsommar) är det tillåtet för stugägare att parkera på fotbollsplanen ifall behov finns, men bilen ska flyttas senast kl. 12.00 dagen därpå.

OBS! Det är ej tillåtet att parkera på de nylagda plattorna vid miljöstationen.

Sommarmöte 2022

Datum: Lördag 30 juli
Tid: kl. 13.00
Plats: Dansbanan

Efter det att städdagen är avklarad kl. 09.00-12.00 serveras det korv med bröd och sommarmötet startar kl. 13.00.

Hälsningar styrelsen

4 arbetsdagar under 2022 på Furets Sommarstad

Lördag 7 maj kl. 09.00-12.00 (avklarad)
Lördag 11 juni kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Lördag 30 juli kl. 09.00-12.00 (avklarad)
Lördag 10 september kl. 09.00-12.00

Anmälan vid ankomst. Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år. 200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt. Efter det att arbetsdagen är avklarad serveras det korv med bröd.
Styrelsen ser positivt till om man önskar göra sin arbetsplikt vid annan tidpunkt, vid intresse mejla: Info.furetsommarstad@gmail.com

Om man ej gör någon arbetspliktstimme alls kostar det 1200:-/stuga.

Hälsningar styrelsen

Information ang. bortplockning av bommarna!

Bommarna försvårar för räddningstjänsten att snabbt ta sig in på området. Beslut togs på årsmötet att bommarna skall bort. Fick ett positivt bemötande av räddningstjänsten på att bommarna skall bort, prio 1 rädda liv, kan vara sekunder som är avgörande.
OBS! Tills bommarna är bortplockade skall de hållas öppna.

Hälsningar styrelsen

Årsmöte 2022

(Kallelse har skickats ut)

Datum: Lördag 2 april
Tid: Kl. 11.00
Plats: Dansbanan

Efter årsmötet kommer det att serveras en enklare förtäring, så anmäl er hur många ni kommer på våran FB, det finns ett inlägg om det på FB-sidan.


Hälsningar styrelsen

STÄNGNING AV VATTNET

Söndag den 31 oktober kl. 12.00 stängs vattnet av.

När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft då skall alla kranar stå öppna så rören luftas. När ledningen är färdigblåst stänger ni vattenventilen (den med svart lock). Varje stugägare ansvarar för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängningen.

Hälsningar styrelsen.

Arbetsplikt

Det återstår en av fyra arbetsdagar detta år: Lördagen den 28/8, kl. 09.00- 12.00.
Det är ca. 35 st. som inte fullgjort arbetsplikten i år, och av dessa ca. 25 st. som inte gjort någon timme.
Ni som vill utföra er arbetsplikt på annan tid än 28/8 kan maila till: bengt@bygga.se så får ni uppgifter att utföra.
(Kostnaden om man ej medverkar något är i år 1200:-/stuga).

Protokoll från kontrollen av lotterna

Protokoll från kontrollen av lotterna som styrelsen utförde vecka 31 är utskickade via mail till samtliga.
Eventuella frågor maila: bengt@bygga.se eller skicka SMS till 0722-133 999. (Ej telefonsamtal).

Tillsyn av lotter kommer att ske under perioden 4-8 augusti 2021

Vi kommer att titta på: Allmän ordning på tomten. Underhåll av byggnader. Skydd mot skadedjur. Odling 30%. Häckar mm (se punkt 21 i nya ordningsreglerna).

Vill du som stugägare inte att vi går in på eran lott utan att ni är med meddelar ni det till sekreteraren Annika Johansson via e-post (se under fliken styrelsen eller på anslagstavlan).

Hälsningar styrelsen

Kallelse till Sommarmöte 2021

Datum: Lördag 24 juli.

Tid: kl. 13.00.

Plats: Dansbanan.

OBS! Efter det att städdagen är avklarad kl. 09.00-12.00 serveras det korv med bröd och sommarmötet startar kl. 13.00.

Hälsningar styrelsen

Tillsyn av lotter

Tillsyn av lotter kommer att ske under augusti månad.
Tänk på att häckar mm ska vara klippta i rätt höjd (punkt 21 i nya ordningsreglerna) samt att det skall vara ordning på tomten.
Vi kommer att gå ut med exakta datum längre fram så att de stugägare som vill närvara vid tillsynen skall kunna det.

Hälsningar styrelsen

Arbetsdag på Furets Sommarstad!

1 arbetsdag kvar av totalt 4.

Lördag 28 augusti kl. 09.00-12.00.

Anmälan vid ankomst. Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år.  200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt. Efter det att städdagen är avklarad serveras det korv med bröd.

Hälsningar styrelsen

Årsmöte 2021

Dag: Söndag 27 juni.

Tid: kl. 11.00.

Plats: Dansbanan.

Kallelse är på väg via e-post och de som ej har det får via vanlig post.

OBS! Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi er att hålla avstånd.

Stugnr och brevlåda

Enligt vårt arrendeavtal med Helsingborgs kommun har vi förbundit oss att STUGANS NUMMER ska anslås på stuga eller grind, väl synligt från gång. Kom även ihåg att det ska finnas en BREVLÅDA.

Ni som inte har gjort detta, var vänlig att åtgärda det!

Önskar er en trevlig stugsäsong!

Hälsningar styrelsen