STÄNGNING AV VATTNET 2022

Söndag den 30 oktober kl. 11.00 stängs vattnet av.

När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft då skall alla kranar stå öppna så rören luftas. När ledningen är färdigblåst stänger ni vattenventilen (den med svart lock). Varje stugägare ansvarar för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängningen.

Hälsningar styrelsen

4 arbetsdagar under 2022 på Furets Sommarstad

Lördag 7 maj kl. 09.00-12.00 (avklarad)
Lördag 11 juni kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Lördag 30 juli kl. 09.00-12.00 (avklarad)
Lördag 10 september kl. 09.00-12.00 (avklarad)

Anmälan vid ankomst. Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år. 200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt. Efter det att arbetsdagen är avklarad serveras det korv med bröd.
Styrelsen ser positivt till om man önskar göra sin arbetsplikt vid annan tidpunkt, vid intresse mejla: Info.furetsommarstad@gmail.com

Om man ej gör någon arbetspliktstimme alls kostar det 1200:-/stuga.

Hälsningar styrelsen

Information ang. bortplockning av bommarna!

Bommarna försvårar för räddningstjänsten att snabbt ta sig in på området. Beslut togs på årsmötet att bommarna skall bort. Fick ett positivt bemötande av räddningstjänsten på att bommarna skall bort, prio 1 rädda liv, kan vara sekunder som är avgörande.
OBS! Tills bommarna är bortplockade skall de hållas öppna.

Hälsningar styrelsen

Stugnr och brevlåda

Enligt vårt arrendeavtal med Helsingborgs kommun har vi förbundit oss att STUGANS NUMMER ska anslås på stuga eller grind, väl synligt från gång. Kom även ihåg att det ska finnas en BREVLÅDA.

Ni som inte har gjort detta, var vänlig att åtgärda det!

Önskar er en trevlig stugsäsong!

Hälsningar styrelsen