ANSLAGSTAVLAN

Under fliken AKTULLT finner ni det som är VIKTIGT i dagsläget.

———————–

Vill du som stugmedlem hyra klubblokalen: Kostnad 200 kr, debiteras på vår- eller höstfakturan. Tag kontakt med ansvarig för uthyrning av klubbstugan.

Vid förlust av återvinningskort: Nytt kostar 250 kr, debiteras på vår- eller höstfakturan.

Vid förlust av tagg till grinden: Ny kostar 200 kr, debiteras på vår- eller höstfakturan.

Kopiering av nycklar vid förlust: Ny grindnyckel till stora- och lilla grinden kostar 450 kr. Debiteras på vår- eller höstfakturan.

Arbetsplikt: Varje stuga har 6 timmars arbetsplikt per år. 200 kr/timme debiteras vid ej utförd arbetsplikt.

———————–

Information till Furets Sommarstads medlemmar med anledning av gällande GDPR-lag

Furets Sommarstads styrelse har upprättat en medlemsförteckning över samtliga arrendatorer. Förteckningen innehåller namn, adress, telefonnummer och E-postadress. En person i styrelsen ansvarar för förteckningen och att den uppdateras samt att den sparas digitalt på Furets dator. Personuppgiftsansvarig för Furets Sommarstads är styrelsen. Medlemsförteckningen distribueras ej till medlemmar samt att den innehåller INTE personnummer. Styrelsen hanterar personnummer vid arrendekontrakt med respektive ägare i syfte att identifiera vem som är ägaren, detta kontrakt förvaras av kassören. Medlemsförteckningen har upprättats i syfte för att styrelsen skall kunna kontakta respektive ägare via brev, telefon eller E-post. Uppgifterna behålls inom styrelsen och förs INTE vidare på något sätt. Som medlem har man rätt till att få tillgång till sina personuppgifter. Personuppgifterna lagras så länge som man är medlem i Furets Sommarstad, förutom Överlåtelsehandlingar vid överlåtelse av arrenderätten till ny medlem. Överlåtelsehandlingen förvaras tillsammans med ny medlems arrendekontrakt.

Furets Sommarstads styrelse 2021-06-24.

———————–

Vill du som stugmedlem hyra föreningens släpkärra?

Halvdag: 50:-/Heldag: 100:-.

Teckna dig på listan som finns på väggen på insidan av dörren på damernas västra toalett. Kostnaden debiteras på höst- respektive vårfakturan på samma sätt som tvättstugan gör.

———————–

Föreningen har diverse maskiner och verktyg som kan lånas gratis

Ta kontakt med materialförvaltaren om du behöver låna!

———————–

Hyra och tömningsdag av trädgårdskärl!

Kärl för trädgårdsavfall finns att hyra, ta kontakt med kassören. Kärlhyra kan delas av flera stugägare om man vill. Pris på ett trädgårdskärl är 950 kr/år som debiteras på vårfakturan. Uppsägning av kärl ska meddelas till kassören senast vid årsskiftet. Om uppsägning inte sker i tid så debiteras stugägare ytterligare ett år. Kärlet töms var 14:e dag på onsdagar ojämna veckor.

OBS! Trädgårdskärlen är bara till för trädgårdsavfall. Slängs det annat i dem så blir
Furet fakturerade för det.

———————–

Information ang. hanteringen av tillfälligt P-tillstånd se anslagstavlan på parkeringen.

———————–

Viktigt – hjärtstartaren! Finns på östra damtoaletten (toaletten vid fotbollsplanen) under säsong. Under icke säsong flyttas den till västra damtoaletten (vid parkeringen).