Arbetsdag 2019

Arbetsdag 2019-07-27  kl.10.00 till 13:00

OBS!
Anmäl er vid dansbanan när ni kommer och går, annars registreras inte din/er arbetstid.
Total arbetsplikt är 3 timmar

//Styrelsen

Efter städningen den 27 Juli kommer vi att ha loppis, har ni något att skänka så hör av er till Maj-Brit stuga 86
Varmt välkomna!

Loppis på Furet

Alltid öppet!
Är inte Maj-Brit på plats så kan ni ringa henne – 070-2280233.
Det går bra att betala med swish.

Sommarmöte 2019

Söndagen den 28 Juli 2019 kl.10:00 vid dansbanan.

Eventuella skrivelser till Sommarmötet ska vara inlämnade senast söndagen den 15 juli.
Lämnas till någon i styrelsen eller lägg i brevlådan vid dansbanan.

Dagordning

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande att leda mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Godkännande av kallelse.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av två justeringsmän.
 • Förslag.
 • Rapporter.
 • Val av valberedning.
 • Val av nöjeskommittén.
 • Övriga frågor.
 • Avslutning.

Hjärtligt Välkomna!
Furets Sommarstad // Styrelsen