ORDNINGSREGLER 2021

För att vi alla skall trivas och njuta på vårt område

PARKERING OCH TRANSPORTER

1 Bilparkering inom vårt område gäller för ett fordon per stuga med parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser till alla stugägares bilar inom området under högsäsong. (Vid lågsäsong är det tillåtet med fler bilar, förutsatt att det finns gott om lediga platser). Vid ev. festkvällar (midsommar) får parkering ske på fotbollsplanen, men bilen ska flyttas senast kl. 12.00 dagen därpå.

2 Motorcyklar får parkeras inom området, på speciell anvisad plats, som ej är bilparkeringsyta.

3 Cyklar får placeras på anvisade platser. Ingen parkering av cyklar i gångarna.

4 Privata släpkärror får ej placeras inom området följande tider: Skärtorsdag – Annandag Påsk, Långhelg i samband med 1:a Maj, Långhelgen vid Kristi Himmelfärdsdag samt Juni – Augusti. Övrig tid får släpkärror placeras på parkeringsytor mot söder, bakom klubbstugan.

5 El kan hyras ut dygnsvis till el- och hybridbilar. Avgift beslutas årsvis. Vid önskan om att hyra el-plats, kontaktas ansvarig styrelsemedlem (anslagstavlan).

6 Tillåtet att köra bil i gångar med maxhastigheten 10 km/tim. Fordon skall ej vara uppställda mer än den tid det tar att lasta eller lasta av. Servicebilar/hantverkare kan under lågsäsong vara placerade i gångarna under längre tid, men måste flyttas omgående om någon vill komma fram.

7 Transport i gångar med bil skall ej ske efter kl. 22.00.

8 Bommar skall låsas efter utförd transport.

9 Föreningens kärror skall i första hand nyttjas vid in-/ut transport till/från stugor. Efter användning ställs kärrorna tillbaks.

TRIVSELREGLER

10 Motorgräsklippare samt bensindriven trimmer är ej tillåtet inom lotter.

11 Vattning av gräsmatta är ej tillåtet, förutom nyanlagd gräsmatta som får vattnas under hösten, från 1:a september.

12 Vid nyttjande av gemensamma anläggningar såsom toalett och dusch, förväntas det att var och en gör rent efter sig.

13 Sorteringsanläggning för avfall finns inom området med följande fraktioner: Tidningar, Matavfall, Färgat Glas, Ofärgat Glas, Metall, Hårdplast, Kartonger, Mjukplast, Batterier samt Restavfall. Anläggningen är till för normalt hushållsavfall. Större emballage får ej slängas här, utan vi hänvisar till återvinningsanläggningar i närheten. Viktigt att kartonger viks ihop för att ej ta onödigt stor plats. Man får ej fylla på mer än att locken tillsluts väl.

14 Ej tillåtet att ha Furet (Strandängsvägen) som bostadsadress. Dock tillåtet att vistas på heltid i sin stuga under tiden då vatten är påslaget (ca 7 månader om året). Under tiden då vattnet är stängt är det tillåtet för stugägare att vistas enstaka nätter i stugan i samband med renovering eller bevakning mot inbrott. Under ”vintertid” får endast stugägare och familjemedlemmar sova över i stugan.

15 Tillåtet att låna ut sin stuga till släktingar, men absolut förbjudet att hyra ut stugan. Den som lånar ut sin stuga till vänner ska informera styrelsen om detta vid varje tillfälle.

16 Respektive stugägare ansvarar för att informera gäster om gällande regler inom området. Speciellt påpekas handhavande vid vår sorteringsanläggning.

17 Vintertid är två toaletter vid västra parkeringen öppna. Under denna tid finns möjlighet att nyttja dusch. Varje dusch skall registreras genom att man skriver upp namn och stugnummer på duschlista. Kostnaden faktureras. Viktigt att var och en som nyttjar toalett och dusch vintertid städar/rengör efter sig, då ingen annan städning utförs denna tid.

18 Arbetsplikt skall utföras, med minst det antal timmar som beslutas vid årsmöte. Arbetsplikt kan utföras genom att deltaga vid någon/några av arbetsdagarna som styrelsen anvisar. Arbetsplikt kan i vissa fall även göras genom speciella uppgifter enligt överenskommelse mellan styrelse och stugägare. Ej utförd arbetsplikt debiteras.

19 Samtliga överbyggnader (stuga, förråd, lekstuga, altangolv) skall tätas mot mark, för att utestänga kaniner och råttor.

20 Stuga, övriga byggnader och tomt skall underhållas och skötas. Vid renovering, ombyggnad eller tillbyggnad skall rivningsmaterial och nytt material ej förvaras på tomt längre tid än nödvändigt. Inspektion sker av styrelsen. Eventuella anmärkningar som påtalats flera gånger utan åtgärd, kan leda till uppsägning av arrende.

21 Häckar och staket mot gång ska ha en maxhöjd på 110 cm. Häck mot grannen ska ha en maxhöjd på 200 cm. Träd får vara max 3,7 m. Visa hänsyn mot grannar.

22 Stugans nummer ska anslås på stuga eller grind, väl synlig från gång. Samtliga stugor ska ha postlåda, placerad vid tomtgräns mot gång.

23 Respektive stugägare är ansvarig för att hålla grusgången utanför tomten fri från ogräs. Kemiska bekämpningsmedel samt ogräsättika är ej tillåtna.

24 Juni – Augusti gäller tiderna 09.00 – 18.00 vid användning av motordrivna verktyg och andra högljudda verksamheter t.ex. hammarslag. Visa hänsyn till dina grannar även vid andra tider!

25 Självklart tillåtet att ha fester och ha roligt, men viktigt att ljudnivån anpassas, så att grannar ej störs. Visa hänsyn!

26 Hund/katt ska hållas kopplade inom området. Rastning av husdjur skall ske utanför området, men om man inte hinner utanför så plockas självklart bajset upp.

27 Kamin i stuga är ej tillåtet.

28 Grillning med gasol, kol- och el-grill är tillåtet. Tips! Viktigt att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i stugan.

29 Öppen eldstad är ej tillåtet.

30 Det är tillåtet att ha utedusch samt utekök, men om diskmedel eller schampo odyl. används, måste utedusch/kök kopplas till det kommunala avloppsnätet.

31 Rökförbud råder ej, men rökare är skyldiga att se till att andra ej får obehag av rökningen. Självklart är det EJ tillåtet att fimpa i gångar och på parkeringsplatser. Vi har ej askkoppar, utan rökare måste själva omhänderta sina fimpar.

32 Ytor för barn och ungdomar finns i anslutning till östra servicebyggnaden. Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet.


UTHYRNING OCH UTLÅNING

33 Föreningen har en släpkärra med gallergrindar för uthyrning. Bokning via lista som finns på västra toaletten (dam) och debitering via faktura.

34 Föreningen har diverse maskiner och verktyg som kan lånas gratis. Ta kontakt med materialförvaltaren.

35 Klubblokal kan hyras av medlemmar. Ingen hyra om evenemanget enbart riktar sig till Furets medlemmar. Mindre hyra vid uthyrning i övrigt. Iordningställning och städning utför resp. hyresgäst. Kontaktperson för hyra av klubblokal är anslaget på anslagstavlan.

36 Kärl för trädgårdsavfall finns att hyra. Kärlhyra kan delas av flera stugägare om man vill. Uppsägning av kärl ska meddelas till kassör senast vid årsskiftet. Om uppsägning inte sker i tid så debiteras stugägare ytterligare ett år. Kärlet töms var 14:e dag. De som väljer att inte hyra kärl får på annat sätt bortforsla trädgårdsavfall. Öppen kompost är ej tillåten inom området.

37 Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare finns vid östra servicebyggnaden. Bokning sker på listor i tvättstugan och kostnaden faktureras. Följ Tvättstugans ordningsregler.

ÖPPNING OCH STÄNGNING AV VATTEN

38 Stängning av vatten: Se anslagstavlan och hemsidan. Närvara gärna. När vattnet stängs blåses vattenledningen med tryckluft. När ledningen är blåst; Stäng vattenventil (svart lock). Varje stugägare ansvarar för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängning. Sista avstängningskran finns vid stuga 24 och 99. Tips! Bra att fylla på med T-röd/Glykol i toaletterna som förhindrar frysning.

39 Öppning av vatten: Se anslag på anslagstavlan och hemsidan. Närvara gärna. Föreningen öppnar vattnet, se till att vattenventil (svart lock) är stängd.

FÖRSÄLJNING AV STUGA

40 Överlåtelse av stuga: Stugägare ska lämna inträdesansökan till kassör på en ev. ny köpare. (Inträdesansökningsblanketter finns att få av kassören). Kassör måste godkänna köparen innan överlåtelse kan ske. Tid och dag för kontraktsskrivning bestäms av kassör eller styrelse. Alla överlåtelser sker mellan 1 april – 31 oktober.

41 Stugägare och köpare ska närvara vid överlåtelse. Nycklar, parkeringskort, tagg och ev. kort till återvinningscentralen kontrolleras av kassör samt styrelsemedlem och överlämnas till nya ägaren. Inträdesavgiften betalas via faktura som skickas till nya stugägaren.

Ovanstående ordningsregler gäller from 2021.  Regler kan komma att ändras eller kompletteras efter behov.

Uppdaterat: 2021-04-20