ORDNINGSREGLER 2017

 1. Maxhastighet på fordon i området är 10 km/h.
  Transport ska ej ske i området efter 22:00.
 2. Cykel ska ej parkeras i gångar.
 3. Rökning är ABSOLUT förbjudet på toalett/dusch.
 4. Ingen rakning i dusch, avlägsna hår i golvbrunnen efter dusch.
 5. Spar på varmvatten när du duschar så att det räcker till alla.
 6. Lämna toalett/dusch i samma skick som du vill finna dem.
 7. Låt inte barnen leka på toalett/dusch.
 8. Vattna gräsmattan är förbjudet. Ny gräsmatta eller häck planteras på hösten (september och framåt)
 9. Kärror finns tillgängligt för att transportera varor
 10. Skottkärror finns tillgängligt för att transportera sopor, trädgårdsavfall och dylikt
 11. När du använt kärror ställ tillbaka dem efter dig
 12. Tvättmaskin och torktumlare finns vid östra servicebyggnaden. Bokning sker på listor och fakturering sker i samband med arrende.
 13. Sopsortering: kärl finns för restavfall, tidning,  kartong, hård – och mjukplast, metall, ofärgat och färgat glas samt matavfall.
 14. Grovsopor/rivningsmaterial måste forslas bort av respektive stugägare.
  Samla inte rivningsmaterial på din tomt, då detta kan dra till sig skadedjur.
 15. Inget avfall såsom sten, jord eller trädgårdsavfall får slängas utanför området.
 16. Kärl för trädgårdsavfall finns att hyra. Uppsägning av kärl ska meddelas till kassör senast årsskiftet. Om uppsägning inte sker i tid så debiteras stugägare ytterligare ett år. Kärlet töms var 14:e dag som bestäms av renhållningen.
 17. Föreningen har diverse maskiner och verktyg som kan lånas gratis. Ta kontakt med materialförvaltaren eller styrelsen.
 18. Häckar och staket mot gång ska ha en maxhöjd på 110 cm. Häck mot grannen ska ha en maxhöjd på 200 cm. Träd får vara max 3,7 m.
 19. Ombyggnation av stuga ; ta kontakt med byggnadsnämnden  och få en förenklad ritning på din stuga. Rita in det du vill bygga till. Lämna den till styrelsen för godkännande. Du själv får skicka in ritningen till byggnadsnämnden. Efter godkännande från byggnadsnämnd så skickas faktura till stugägare. Vid nybyggnation lämna skalenlig ritning.
  Stugstorlek; max 50 kvm.
 20. Håll din stuga och tomt i fint skick. Gången utanför din tomt ska hållas rent från ogräs. Täta under stuga/altangolv för att utestänga kaniner.
 21. Motorgräsklippare är INTE tillåtet på området
 22.  Under Juni, Juli och Augusti användning av motordrivna verktyg  samt andra högljudda verksamheter t.ex. hammarslag får enbart ske mellan kl 9:00 och  kl 20:00. Visa hänsyn till dina grannar!
 23. Alla medlemmar är skyldiga att delta i tombola/chokladhjul under festkvällar som föreningen anordnar
 24. Parkering på området: max en bil per stuga och väl synligt P – tillstånd i framrutan. Vid festkvällar får parkering ske på fotbollsplan men bilen ska flyttas senast 12:00 dagen därpå
 25. Under tiden 2017-06-12 till 2017-08-13 ska släpkärror parkeras utanför grindarna. Under övrig tid får släpkärror parkeras på nya parkeringen.
 26. Hund/katt ska hållas kopplade inom området
 27. Överlåtelse av stuga: Stugägare ska lämna inträdesansökan till kassör på en ev. ny köpare.
  Kassör måste godkänna köparen innan överlåtelse kan ske. Tid och dag för kontraktsskrivning bestäms av kassör eller styrelse.
 28. Stugägare och köpare ska närvara vid överlåtelse. Kontrakt, nycklar till grind och toalett kontrolleras av kassör samt styrelsemedlem och överlämnas till nya ägaren. Inträdesavgiften betalas av nya stugägaren vid detta tillfälle.
 29. Stängning av vatten: Se anslag på anslagstavlan! Närvara gärna.
  När vattnet stängs så blåses vattenledningen med tryckluft. När ledningen är blåst; Stäng vattenventil (svart lock). Varje stugägare ANSVARAR för att vattenventil är stängd om ni inte närvarar vid tidpunkt för vattenstängning.
  Sista avstängningskran finns vid stuga 24 och 99.
 30. Öppning av vatten: Se anslag på anslagstavlan! Närvara gärna.
  Föreningen öppnar vattnet, se till att vattenventil (svart lock) är stängd.

Uppdaterat: 2017-07-06