Styrelsen och Resurspersoner på FURET 2018

Styrelsen:

 • Ordförande:  Bengt Bertilsson stuga 84 (Kontakt vid bygglov)
 • Vice ordförande: Börje Nyberg  – stuga 35
 • Styrelseledamot: Kent Augustsson stuga 57
 • Styrelsesuppleant: Lenny Kron stuga 47
 • Kassör: Maj – Brit Pontén  – stuga 86 (Kontakt vid försäljning)
 • Sekreterare: Petra Carlsson – stuga 01

Resurspersoner:

 • Vaktmästare Västra: Yngve Persson  – stuga 9
 • Vaktmästare Östra:  Lennart Nirbe stuga 73
 • Städ toaletterna Västra:  Irena Wojcik – stuga 58
 • Städ toaletterna Östra: Irena Wojcik – stuga 58
 • Materialförvaltare: Kent Karlsson – stuga 10
 • Sophantering: Kent Karlsson – stuga 10
 • Fotbollsplansskötare:  Lennart Nirbe stuga 73
 • Lån av klubblokalen : Ann – Margret Artursson – stuga 30