Styrelsen och Resurspersoner på FURET 2018

Styrelsen:

 • Ordförande:  Bengt Bertilsson stuga 84 (Kontakt vid bygglov)
 • Vice ordförande: Börje Nyberg  – stuga 35
 • Styrelseledamot: Lenny Kron stuga 47
 • Styrelseledamot: Peter Sköld
 • Styrelseledamot: Martin Johansson
 • Kassör: Maj – Brit Pontén  – stuga 86 (Kontakt vid försäljning)
 • Sekreterare: Petra Carlsson – stuga 01

Resurspersoner:

 • Vaktmästare Västra: Tommy Hansen stuga 54
 • Vaktmästare Östra:  Lennart Nirbe stuga 73
 • Lokalvårdare toaletterna Västra:  Irena Wojcik – stuga 58
 • Lokalvårdare toaletterna Östra: Irena Wojcik – stuga 58
 • Materialförvaltare: Kent Karlsson – stuga 10
 • Sophantering: Kent Karlsson – stuga 10
 • Fotbollsplansskötare:  Lennart Nirbe stuga 73
 • Lån av klubblokalen : Lena Hansson och Daniel Söderberg stuga 84