Styrelsen och Resurspersoner på FURET 2020

Styrelsen 2020

 • Ordförande Bengt Bertilsson Stuga 84 Tel. 0722- 133 999 bengt@bygga.se
 • Kassör Gunilla Löwkrantz Park Stuga 75 Tel 0761-425 771 gunilla.park@telia.com
 • Sekreterare Petra Carlsson Stuga 01 Tel 0738-244 167 petrafrankcarlsson@live.se
 • Ledamot Börje Nyberg Stuga 35 Tel 0705-322 257 borjenyberg@hotmail.se
 • Ledamot Lenny Kron Stuga 47 Tel 0706-464 156 l.kron@live.se
 • Ledamot Martin Johansson Stuga 74 Tel 0703-810 038 martin@pmjmontage.se
 • Ledamot Peter Sköld Stuga 96 Tel 0768-341 340 peter.lg.skold@gmail.com

Kontaktpersoner:

 • Bygglov / Ändring av byggnad Peter Sköld
 • Stugförsäljning Gunilla Löwkrantz Park
 • Staket/Grind Martin Johansson
 • Ordningsregler Bengt Bertilsson
 • Arbetsdagar Börje Nyberg
 • Skötsel, städ, vaktmästeri Lenny Kron
 • Trädgårdskärl Gunilla Park
 • Kontroll av lotter Bengt Bertilsson
 • Tvättstuga Lenny Kron
 • Släpkärra Börje Nyberg
 • Hemsida Bengt Bertilsson
 • Facebook Petra Carlsson
 • Tippkort (sortergård)  Martin Johansson
 • Parkeringstillstånd Petra Carlsson
 • Arbetsgrupp allmänna ytor Martin Johansson
 • Förslag till styrelse Petra Carlsson
 • Övriga frågor Bengt Bertilsson