Styrelsen och resurspersoner på FURET 2021

Styrelsen

 • Ordförande: Bengt Bertilsson, Stuga 84, Tel. 072-2 13 39 99, bengt@bygga.se
 • Vice ordförande: Lisa Karlsson, Stuga 02, Tel. 070-722 42 97, lisa.karlsson@markaryd.se
 • Kassör: Gunilla Löwkrantz Park, Stuga 75, Tel. 076-142 57 71, gunilla.park@telia.com
 • Sekreterare: Annika Johansson, Stuga 99, Tel. 076-186 71 47, johansson.gvd@gmail.com
 • Ledamot: Petra Carlsson, Stuga 01, Tel. 073-824 41 67, petrafrankcarlsson@live.se
 • Ledamot: Martin Johansson, Stuga 74, Tel. 070-381 00 38, martin@pmjmontage.se
 • Ledamot: Peter Sköld, Stuga 96, Tel. 073-442 54 40, peter.lg.skold@gmail.com

Kontaktpersoner/ansvarsområden (under uppdatering)

 • Bygglov/Ändring av byggnad: Peter Sköld
 • Stugförsäljning: Gunilla Löwkrantz Park
 • Staket/Grind: Martin Johansson
 • Ordningsregler: Bengt Bertilsson
 • Arbetsdagar: Börje Nyberg
 • Skötsel/Städ/Vaktmästeri: Lenny Kron
 • Trädgårdskärl: Gunilla Löwkrantz Park
 • Kontroll av lotter: Bengt Bertilsson
 • Tvättstuga: Lenny Kron
 • Släpkärra: Börje Nyberg
 • Hemsida: Bengt Bertilsson
 • Facebook: Petra Carlsson
 • Tippkort (sortergård): Martin Johansson
 • Parkeringstillstånd: Petra Carlsson
 • Arbetsgrupp allmänna ytor: Martin Johansson
 • Förslag till styrelsen: Petra Carlsson
 • Övriga frågor: Bengt Bertilsson

Resurspersoner

 • Vaktmästare, västra: Tommy Hansen, stuga 54
 • Vaktmästare, östra: Per Thilly, stuga 78
 • Fotbollsplansskötare: Per Thilly, stuga 78
 • Toalettstäd, västra: Irena Wojcik, stuga 58
 • Toalettstäd, östra: Irena Wojcik, stuga 58
 • Materialförvaltare: Kent Karlsson, stuga 10
 • Sophantering: Kent Karlsson, stuga 10
 • Hyra av klubblokal: Lena Hansson 073-562 78 22/Daniel Söderberg 070-479 13 87, stuga 83