Städdag!

Sista städdagen för i år är den 29 aug kl 9.00-12.00. De som inte kan närvara, men som vill göra sin arbetsplikt en annan dag – kan kontakta Börje Nyberg på tel: 0705-322257 eller på e-post: borjenyberg@hotmail.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen