Arbetsdagar

Vi har 2 st arbetsdagar nu på våren:

Lördagen den 23:e maj och lördagen den13:e Juni. Kl. 9.00 – 12.00.

Vi i styrelsen har en förhoppning om att förändra synsättet på arbetsdagarna och även till viss del innehållet i arbetsdagarna. Förutom att vi får utfört diverse olika saker som förbättrar vår tillvaro på Furet, så är det viktigt att detta kan utföras med positivt engagemang mellan medlemmarna. En del i detta är att vi avslutar ”arbetsdagarna” med lite förtäring. Vi vill även fördela arbetet efter förutsättningar, vilket kan innebära att de som ej har möjlighet att utföra fysiskt ansträngande moment, kan få andra uppgifter som ex.vis kaffebryggning och korvgrillning vid arbetsdagarna. Det finns även vissa möjligheter att utföra uppgifter på andra tider.

I år har vi ju speciella förutsättningar i och med Corona-viruset, vilket påverkar oss alla, men främst de som tillhör någon riskgrupp. När vi genomför våra arbetsdagar är det viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och håller avstånd. Vi kommer även att ta ”Corona” i beaktande när vi summerar arbetsplikten för säsongen.

Har ni frågor: Kontakta Börje Nyberg