Vattenöppning

Vattnet öppnas för säsongen

Fredagen den 29 mars mellan kl.12:00 och 13:00

Varje stugägare ansvarar för att sin vattenventil (den med svart lock) är stängd.