Parkering av släpkärror

Under tiden 1 Juni till 15 Augusti ska släpkärror parkeras utanför grindarna.

Under övrig tid får släpkärror parkeras på nya parkeringen.