Parkering av släpkärror

Under tiden 2018-06-12 till 2018-08-13 ska släpkärror parkeras utanför grindarna.

Under övrig tid får släpkärror parkeras på nya parkeringen.