Sommarmöte 2019

Söndagen den 28 Juli 2019 kl.10:00 vid dansbanan. Eventuella skrivelser till Sommarmötet ska vara inlämnade senast söndagen den 15 juli. Lämnas till någon i styrelsen eller lägg i brevlådan vid dansbanan. Dagordning Mötets öppnande. Val av ordförande att leda mötet. Val av sekreterare för mötet. Godkännande av kallelse. Godkännande av dagordning. Val av två justeringsmän. … Fortsätt läsa Sommarmöte 2019