VATTNET ÖPPNAS FÖR SÄSONGEN 2022

Fredagen den 1 april, från cirka kl. 12.00.

Varje stugägare ansvarar för att sin vattenventil (den med svart lock) är stängd.

Hälsningar styrelsen