Extra informationsmöte

Styrelsen informerar om vad Helsingborgs Stad kom fram till vid deras inspektion av Furet.

Datum: Söndag 31 oktober
Tid: Kl. 11.00 (innan vattenavstängningen)
Plats: Dansbanan
Hälsningar styrelsen