Arbetsplikt

Det återstår en av fyra arbetsdagar detta år: Lördagen den 28/8, kl. 09.00- 12.00.
Det är ca. 35 st. som inte fullgjort arbetsplikten i år, och av dessa ca. 25 st. som inte gjort någon timme.
Ni som vill utföra er arbetsplikt på annan tid än 28/8 kan maila till: bengt@bygga.se så får ni uppgifter att utföra.
(Kostnaden om man ej medverkar något är i år 1200:-/stuga).