Protokoll från kontrollen av lotterna

Protokoll från kontrollen av lotterna som styrelsen utförde vecka 31 är utskickade via mail till samtliga.
Eventuella frågor maila: bengt@bygga.se eller skicka SMS till 0722-133 999. (Ej telefonsamtal).