Tillsyn av lotter

Tillsyn av lotter kommer att ske under augusti månad.
Tänk på att häckar mm ska vara klippta i rätt höjd (punkt 21 i nya ordningsreglerna) samt att det skall vara ordning på tomten.
Vi kommer att gå ut med exakta datum längre fram så att de stugägare som vill närvara vid tillsynen skall kunna det.

Hälsningar styrelsen