Städdag!

Sista städdagen för i år är den 29 aug kl 9.00-12.00. De som inte kan närvara, men som vill göra sin arbetsplikt en annan dag – kan kontakta Börje Nyberg på tel: 0705-322257 eller på e-post: borjenyberg@hotmail.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Stugnr och brevlåda

Enligt vårt arrendeavtal med Helsingborgs kommun har vi förbundit oss att STUGANS NUMMER ska anslås på stuga eller grind, väl synligt från gång. Kom även ihåg att det ska finnas en brevlåda.

Ni som inte har gjort detta, var vänlig att åtgärda det!

Önskar er en trevlig sommar!

/Styrelsen

Arbetsdagar

Vi har 2 st arbetsdagar nu på våren:

Lördagen den 23:e maj och lördagen den13:e Juni. Kl. 9.00 – 12.00.

Vi i styrelsen har en förhoppning om att förändra synsättet på arbetsdagarna och även till viss del innehållet i arbetsdagarna. Förutom att vi får utfört diverse olika saker som förbättrar vår tillvaro på Furet, så är det viktigt att detta kan utföras med positivt engagemang mellan medlemmarna. En del i detta är att vi avslutar ”arbetsdagarna” med lite förtäring. Vi vill även fördela arbetet efter förutsättningar, vilket kan innebära att de som ej har möjlighet att utföra fysiskt ansträngande moment, kan få andra uppgifter som ex.vis kaffebryggning och korvgrillning vid arbetsdagarna. Det finns även vissa möjligheter att utföra uppgifter på andra tider.

I år har vi ju speciella förutsättningar i och med Corona-viruset, vilket påverkar oss alla, men främst de som tillhör någon riskgrupp. När vi genomför våra arbetsdagar är det viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och håller avstånd. Vi kommer även att ta ”Corona” i beaktande när vi summerar arbetsplikten för säsongen.

Har ni frågor: Kontakta Börje Nyberg

Tvättstugan

Tvättstugans uppfräschning är nu klar. 2st tvättmaskiner (varav 1st helt ny) och 1st torktumlare (ny) finns att nyttja för Furets medlemmar. Kostnad är 20:-/ 3-timmaspass. Tvätt och tork bokas var för sig på listor som finns i tvättstugan.

Årsmöte 28e mars 2020

Nu är det snart dags för en ny säsong på Furet och som vanligt kör vi igång den sista helgen i Mars. From fredagen den 27e Mars är sommarvattnet på.

Lördagen den 28e Mars håller vi årsmöte på samma plats som vi brukar ha sommarmötet. Dvs utomhus på dansbanan på Furet! Så mötet är flyttat från Kemira som du kanske fått tidigare info om. Smörgåstårtan uteblir i år.

Anledning är försiktighetsåtgärder kring rådande situation med Coronaviruset.

Välkomna hälsar styrelsen!

Vattenavstängning 2019

Den 27e oktober kl 10,00 stänger vi av vattnet för säsongen på Furets Sommarstad.

Töm ut resterande vatten i kranen/kranarna i din stuga och stäng sedan huvudkranen på tomten (den svarta ventilen vid tomtgränsen).

Varje stugägare bär eget ansvar för stängning av huvudventil och kran i sin stuga.

Tack för i år och väl mött till en ny fin säsong på Furet under våren 2020!

Sommarmöte 2019

Söndagen den 28 Juli 2019 kl.10:00 vid dansbanan.

Eventuella skrivelser till Sommarmötet ska vara inlämnade senast söndagen den 15 juli.
Lämnas till någon i styrelsen eller lägg i brevlådan vid dansbanan.

Dagordning

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande att leda mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Godkännande av kallelse.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av två justeringsmän.
 • Förslag.
 • Rapporter.
 • Val av valberedning.
 • Val av nöjeskommittén.
 • Övriga frågor.
 • Avslutning.

Hjärtligt Välkomna!
Furets Sommarstad // Styrelsen

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Tid: Lördagen den 30 mars 2019 kl. 13:00
Plats: Kemira Restaurang Koppargrytan
Industrigatan 70 Helsingborg

Eventuella Förslag till Årsmötet skall vara Styrelsen tillhanda senast den 14 mars.

Efter mötet bjuder vi på kaffe och smörgåstårta.
Vi ser fram emot ett stort deltagande och hälsar er alla hjärtligt välkomna.